IAN FINCH

NONPOLYGON ianfinch@gmail.com

IAN FINCH

 
 
 
GRAPHIC DESIGNER. EDITOR. LEXINGTON, KENTUCKY. LET'S TALK.

ianfinch@gmail.com  |  859.321.6533